Aktualności

08-09.04.2017 r.

Listy startowe zawodów 08-09.04.2017r LM i AMWiM

więcej »

08-09.04.2017 r.

Propozycje zawodów w dniach 08-09.04.2017r LM i AMWiM

więcej »

20.03.2016 r.

Wspomóż stajnię 1% podatku albo ...

więcej »

13.04.2016 r.

Pełne Wyniki Zawodów 09-10.04.2016

więcej »

09-10.04.2016 r.

WSTĘPNE listy startowe i godziny 09-10.04.2016r LM (skoki) ZR-A (ujeżdżenie) i AMWiM (skoki i ujeżdżenie)

więcej »

09-10.04.2016 r.

WSTĘPNE !!! Propozycje zawodów w dniach 09-10.04.2016r LM i AMWiM

więcej »

 

Partnerzy

Fundacja Studencka "Młodzi Młodym"

więcej »

image002      image004       image006                                 

Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody

Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza
w skokach przez przeszkody

I Eliminacja Ligi Mazowsza

                                           KJ TKKF Ognisko „Podkowa”
Sobota 09.04.2016

1. Organizator:                 Klub Jeździecki TKKF Ognisko „Podkowa”
ul. Głogów 11, 05-807 Podkowa Leśna
Dyrektor Zawodów – Dorota Stokowska, tel. 505 177 401
2. Termin:                         Sobota 09.04.2016 godz. 9.00
3. Termin zgłoszeń:          do środy 06.04.2016
 e-mail: lysykon5@wp.pl
Zgłoszenia na drukach PZJ z podaniem roku urodzenia zawodnika (M, JM,
J, MJ) oraz zgodnych z przepisami PZJ danych o pochodzeniu konia/i.
                                          W przypadku zawodników startujących w ramach AMWiM wymagane
                                          jest także zgłoszenie do AZS w terminie do wtorku, dnia 05.04.2016.
4. Miejsce zawodów:         Podkowa Leśna ul. Głogów 11
Parkur piaszczysty 40 x 100 metrów.
Rozprężalnia piaszczysta 30 x 40 metrów. 
5. Uczestnicy:                    Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub WZJ oraz w konkursach „open”
zawodnicy bez licencji (nie zarejestrowani).
6. Komisja Sędziowska:                Sędzia Główny:                    Natalia Doraczyńska
Z-ca SG, Sędzia WZJ:          Anetta Orlicka
Sędziowie:                            Bartłomiej Rózga, Leszek Doraczyński
Komisarz Zawodów:             Magda Wojda
Gospodarz Toru:                   Adam Galuba
Lekarz Wet.:                          Wojciech Pietrusiewicz
7. Obsługa komputerowa, spiker: Leszek Doraczyński (e-mail: lysykon5@wp.pl; tel. 505 843 018)
Pomiar czasu fotokomórką: Liga Mazowsza
Obsługa medyczna: TP Trans

8. Program zawodów – od godziny 9.00

Konkurs nr 1, „open”, Kuce, dokładności, wys. 60 cm (art. 238.1.1)
Konkurs nr 2, „open - Debiuty”, dokładności, wys. 70 cm (art. 238.1.1)
Konkurs nr 3, Kuce i MK, dokładności, wys. 80 cm (art. 238.1.1)
Konkurs nr 4, „open”, kl. LL, dokładności, z trafieniem w normę czasu, wys. 80 cm
(Załącznik S1. Reg. PZJ 2015); Seria B – AMWiM “Amatorzy”
Konkurs nr 5, „open” kl. L, zwykły, wys. 100 cm (art.238.2.1); Seria B – AMWiM „Amatorzy”
Dekoracja medalistów AMWiM „Amatorzy”.
Konkurs nr 6, kl. P, zwykły, wys. 110 cm, (art. 238.2.1); Seria B – AMWiM „Profi”
Konkurs nr 7, kl. N, zwykły, wys. 120 cm (art. 238.2.1); Seria B – AMWiM „Profi”
Dekoracja medalistów AMWiM „Profi”.

Konkursy 1, 3, 4, 5, 6, 7 zaliczane do klasyfikacji Ligi Mazowsza 2016.
W przypadku konkursów zaliczanych również do rywalizacji AMWiM prowadzone będą dwie klasyfikacje: łączna oraz osobna na potrzeby AMWiM.

Godziny rozpoczęcia kolejnych konkursów uzależnione są od liczby zgłoszeń i opublikowane będą wraz ze wstępnymi listami startowymi w przeddzień zawodów na stronie organizatora oraz: www.adkonie.pl, www.horseplanet.pl oraz www.voltahorse.pl

9.   Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. Zawodników i konie obowiązuje
dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. Osoby bez licencji (niezarejestrowane),
w konkursach „open” (towarzyskich), obowiązują: aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW
oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
Konkursy „open” (towarzyskie) rozgrywaną są zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 20.12.2013 oraz
z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową jak konkursy ZR.
10. W przypadku koni w konkursach „open” – wymagany jest minimum paszport urzędowy
z aktualnymi szczepieniami.
11. Zgodnie z Regulaminem B PZJ 2015:
- koń w wieku od 6 lat może startować w konkursach do klasy L1 włącznie trzykrotnie w ciągu dnia
z zachowaniem zasady maksymalnie dwukrotnego startu w jednym konkursie (art. 4 pkt. 3),
- w tym samym konkursie, dwukrotny start konia - pod tym samym lub różnymi zawodnikami - jest 
dozwolony w konkursach do klasy L1 włącznie. Jeżeli na tym samym koniu, w tym samym
konkursie startuje ten sam zawodnik, to w konkursach, w których o zwycięstwie decyduje czas
przejazdu, zalicza się tylko wynik pierwszego startu (art. 4 pkt. 4).
12. Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia
dokumentów i wniesienia opłat na min. 1 godzinę przed rozpoczęciem danego konkursu.
13. Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza
13.1. Warunki startu:
- W AMWIM mogą brać udział studenci wszystkich typów studiów, mający ważny certyfikat
           przynależności akademickiej - wypełnia się go w Internecie i podstemplowuje na swojej
uczelni, oraz mający legitymację ISIC – AZS (szczegóły regulaminu na stronie                 
           www.azs.waw.pl),
- kategoria „Amatorzy” – wyłącznie zawodnicy, którzy w latach 2014-2015 nie posiadali III
klasy sportowej i jednocześnie: posiadający jeździecką licencję zawodnika WZJ/PZJ min. „B”
(wstępną) i licencję konia WZJ/PZJ oraz zawodnicy i/lub konie niezarejestrowani w WZJ/PZJ
- kategoria „Profi” – zawodnicy, którzy w roku 2014 lub 2015 posiadali III klasę sportową i
posiadający aktualnie minimum III licencję WZJ/PZJ, konie z licencją WZJ/PZJ.
13.2. Do klasyfikacji AMWiM zaliczać się będą wyniki:
- kategoria „Amatorzy” – konkursów nr 4 klasy LL (półfinał) oraz nr 5 klasy L (finał),
         - kategoria „Profi” – konkursów nr 6 klasy P (półfinał) oraz nr 7 klasy N (finał).
O zajętym miejscu decyduje łączny wynik dwóch startów, przy czym:
- w przypadku eliminacji/rezygnacji w przejeździe półfinałowym do klasyfikacji zaliczony będzie
najgorszy wynik punktowy w konkursie (Seria B) + 10 pkt.
- w przypadku równej ilości punktów po dwóch przejazdach na miejscach medalowych
o końcowej kolejności zadecyduje rozgrywka zwykła.
- w przypadku równej ilości punktów po dwóch przejazdach na pozostałych miejscach
o końcowej kolejności zadecyduje wynik finału.

14. Opłaty:
- Wpisowe: 110 PLN / koń.
- Startowe: P – 20 PLN, N – 30 PLN (100% startowego przeznaczone na pulę nagród finansowych
w danym konkursie),
- zgodne z Przepisami B PZJ zmiany na listach startowych powinny być wniesione do 30 minut
przed rozpoczęciem konkursu. Po tym terminie i w innych przypadkach obowiązuje opłata
manipulacyjna w wysokości 30 PLN,
- Organizator nie zapewnia miejsc dla koni oraz paszy.        

15. Nagrody:
- puchary dla zwycięzców konkursów, flots dla min. 25% zawodników.
- nagrody rzeczowe w konkursach 1,2,3,4,5.
- nagrody finansowe w konkursach 6 i 7 – minimum 300-200-100-50-50, przy czym ilość miejsc
nagradzanych może ulec zmianie w zależności od ilości startujących w poszczególnych
konkursach (1-4 konie – 1 miejsce; 5-8 koni – miejsca 1-2; 9-12 koni – miejsca 1-3, 13-16 koni –
miejsca 1-4),
      Ogólna pula nagród: minimum 4.000 PLN.

      Nagrody AMWiM w gestii AZS – do dekoracji poszczególnych klasyfikacji zaproszeni będą
      medaliści.

15. Wstęp na zawody bezpłatny. Katering – bar na terenie zawodów.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące
powstać w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów.

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów
chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podroży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

 

Propozycje w formacie pdf: Prop_LM_2016_PdkL