Aktualności

08-09.04.2017 r.

Listy startowe zawodów 08-09.04.2017r LM i AMWiM

więcej »

08-09.04.2017 r.

Propozycje zawodów w dniach 08-09.04.2017r LM i AMWiM

więcej »

20.03.2016 r.

Wspomóż stajnię 1% podatku albo ...

więcej »

13.04.2016 r.

Pełne Wyniki Zawodów 09-10.04.2016

więcej »

09-10.04.2016 r.

WSTĘPNE listy startowe i godziny 09-10.04.2016r LM (skoki) ZR-A (ujeżdżenie) i AMWiM (skoki i ujeżdżenie)

więcej »

09-10.04.2016 r.

WSTĘPNE !!! Propozycje zawodów w dniach 09-10.04.2016r LM i AMWiM

więcej »

 

Partnerzy

Fundacja Studencka "Młodzi Młodym"

więcej »

image002      image004                                        

Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w ujeżdżeniu

KJ TKKF Ognisko „Podkowa”
Niedziela 10.04.2016

1. Organizator:                  Klub Jeździecki TKKF Ognisko „Podkowa”
ul. Głogów 11, 05-807 Podkowa Leśna
Dyrektor Zawodów – Dorota Stokowska - tel. 505 177 401  
2. Termin zawodów:          Niedziela, 10.04.2016
3. Termin zgłoszeń:         do czwartku 07.04.2016
e-mail: lysykon5@wp.pl
Zgłoszenia na drukach PZJ z podaniem wieku zawodnika (M, JM, J, MJ)
oraz danych o pochodzeniu konia/i.
W przypadku zawodników startujących w ramach AMWiM wymagane
                                          jest także zgłoszenie do AZS w terminie do wtorku, dnia 05.04.2016.                                          
4. Miejsce zawodów:         Podkowa Leśna ul. Głogów 11
Czworobok piaszczysty 20 x 60 metrów (20 x 40 metrów)
Rozprężalnia piaszczysta 30 x 40 metrów 
5. Uczestnicy:                    Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub WZJ oraz w konkursach „open”
zawodnicy bez licencji (nie zarejestrowani).
6. Komisja Sędziowska:                Sędzia Główny:    Beata Libera          
Z-ca SG, Sędzia WZJ:   Magdalena Jarmuła
Sędzia: Elżbieta Wnuk                        
Komisarz Zawodów:      rotacja sędziów
Lekarz Wet.:                  Wojciech Pietrusiewicz
7. Obsługa komputerowa, spikerka: Leszek Doraczyński e-mail: lysykon5@wp.pl  (tel. 505 843 018)
Obsługa medyczna: TP Trans.

8. Program zawodów (od godz. 9.00)
Konkurs nr 1, „towarzyski”, klasy L-2 kuce (mały czworobok)
Konkurs nr 2, „towarzyski” klasy L-3 kuce (mały czworobok)
Konkurs nr 3, „towarzyski”, klasy L-2
Konkurs nr 4, „towarzyski” klasy L-3  (seria A – AMWiM „Amatorzy”)
Konkurs nr 5, „towarzyski” klasy P-2  (seria A – AMWiM „Amatorzy”)
    Dekoracja AMWiM „Amatorzy”
Konkurs nr 6, „towarzyski” klasy P-3 (2015)
Konkurs nr 7, klasy N-4 (2015) (seria A – AMWiM „Profi”)
Konkurs nr 8, klasy C-1 (2015) (seria A – AMWiM „Profi”)
    Dekoracja AMWiM „Profi”

Szczegółowe godziny rozpoczęcia konkursów oraz poszczególnych przejazdów opublikowane będą w przeddzień zawodów (piątek).

9. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. Zawodników i konie obowiązuje
dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. Osoby bez licencji (nie zarejestrowane),
w konkursach „towarzyski”, obowiązują aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz
w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
10. W przypadku koni w konkursie „towarzyski” – wymagany jest min. paszport urzędowy z aktualnymi
szczepieniami.

11. Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza
11.1. Warunki startu:
- W AMWIM mogą brać udział studenci wszystkich typów studiów, mający ważny certyfikat
           przynależności akademickiej - wypełnia się go w internecie i podstemplowuje na swojej
uczelni - oraz mający legitymację ISIC – AZS (szczegóły regulaminu i zgłoszeń na stronie                 
           www.azs.waw.pl),
- kategoria „Amatorzy” – wyłącznie zawodnicy, którzy w latach 2014-2015 nie posiadali
III klasy sportowej i jednocześnie: posiadający min. jeździecką licencję zawodnika WZJ/PZJ „A”
(wstępną) i licencję konia WZJ/PZJ oraz zawodnicy i/lub konie nie zarejestrowani w WZJ/PZJ.
- kategoria „Profi” – zawodnicy, którzy w roku 2014 lub 2015 posiadali III klasę sportową
i posiadający aktualnie minimum III licencję WZJ/PZJ, konie z licencją WZJ/PZJ.
11.2. W przejazdach zaliczanych do AMWiM niedopuszczalne są przejazdy z batem oraz
         czytanie programu konkursu.      
11.3. Do klasyfikacji AMWiM zaliczać się będą wyniki:
- kategoria „Amatorzy” – konkursów L-3 i P-2
         - kategoria „Profi” – konkursów N-4 i C-1
O zajętym miejscu decyduje łączny wynik dwóch startów.
Sklasyfikowani będą zawodnicy, którzy ukończą obydwa przejazdy. W przypadku równej ilości
punktów procentowych w dwóch startach o zajętym miejscu decyduje wynik w konkursie
wyższej klasy.

12. Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia
dokumentów i wniesienia opłat na minimum godzinę przed rozpoczęciem konkursu.
13. Wpisowe: 100 PLN / jeden start; 170 PLN / dwa starty.
Organizator nie zapewnia miejsca dla koni oraz paszy.
14. Nagrody ZR: flots, puchary i nagrody rzeczowe. Ogólna pula nagród: min. 1.500 PLN
Począwszy od konkursu nr 3 prowadzona będzie osobna klasyfikacja wyników końcowych
dla Kucy i Dużych Koni.    
Nagrody AMWiM w gestii AZS.
      Do dekoracji poszczególnych klasyfikacji zaproszeni będą medaliści.

15. Wstęp na zawody bezpłatny. Katering – bar na terenie zawodów.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące
powstać w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów.

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów
chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podroży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

 

Propozycje f formacie pdf: Prop_AMWiM_A_PdkL